Gwarancja

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI FRONTÓW MEBLOWYCH NJUFRONT.PL

Fronty i panele meblowe njufront.pl produkowane są z płyty MDF grubości 10, 12, 16, 18 oraz 19mm, pokrytej wysokiej jakości lakierem poliuretanowym. Technologia ta pozwala na uzyskanie dowolnego koloru z wzorników kolorystycznych NCS lub RAL. Fronty lakierowane njufront.pl wykonywane są w półmatowym wykończeniu powierzchni (cennik dostępny na stronie njufront.pl). Na specjalne zamówienie istnieje możliwość matowego wykończenia powierzchni frontów (ceny na zapytanie). Fronty meblowe Njufront produkowane są w niedomiarze, co oznacza, że do szafki o wymiarze 600x600mm, front będzie miał wymiar 597x597mm lub podobny, dostosowany do systemu IKEA. Dokładność wymiarów produkowanych frontów wynosi +- 1mm. Fronty meblowe NJUFRONT.PL można stosować w meblach kuchennych, łazienkowych oraz biurowych i pokojowych. Warunkiem utrzymania wysokiej żywotności naszych wyrobów jest zastosowanie się do przedstawionych poniżej zasad ich użytkowania i konserwacji.Warunki przechowywania:

W czasie magazynowania fronty i panele maskujące njufront.pl powinny być:

zabezpieczone przed długotrwałym bezpośrednim działaniem światła słonecznego

przechowywane w pomieszczeniach czystych i niezapylonych

zabezpieczone np. pianką poliuretanową w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Długie fronty i panele maskujące powinny być składane w pozycji zapobiegającej ich odkształceniu się.

 

Warunki gwarancji

 

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, pod warunkiem ich właściwego użytkowania.

Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona osobie fizycznej na okres 24 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
– zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
– zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie okresu gwarancji, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

Gwarancją nie są objęte:
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego obchodzenia się z wyrobem, tzn. przewożenia, przenoszenia i montażu, jeśli te czynności zostały wykonane przez Kupującego lub powstały po sprzedaży, w wyniku zdarzeń losowych lub okoliczności niezawinionych przez Producenta;
– uszkodzenia powstałe u Kupującego, w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, konserwacji lub samodzielnej naprawy;
– uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika);
– wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono cenę wyrobu;
– uszkodzenia powstałe w skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu, a w szczególności zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia produktu;
–różnice wynikające z cech plastycznych i estetycznych wyrobu charakterystyczne dla surowców, z których wykonano front;
– zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie czynników niekorzystnych (podwyższona temperatura, światło słoneczne, dym tytoniowy itp.)

Producent zastrzega sobie prawo do oglądania frontów z odległości 1 metra. Zgodnie z normą produkcyjną, dopuszczalne jest na frontach lakierowanych oraz fornirowanych występowanie nieznacznych nierówności, co związane jest z procesem technologicznym.

Szczegóły dotyczące zgłaszania reklamacji znajdują się w Regulaminie.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zapoznania się Klienta z niniejszymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji.

 

 

Instrukcja pielęgnacji i konserwacji

 

Pielęgnacja powierzchni frontów kuchennych jest bardzo łatwa. W celu utrzymania wartości i trwałości frontów przez wiele lat pielęgnuj je w sposób regularny, a przede wszystkim prawidłowy. Dlatego przestrzegaj następujących zasad pielęgnacji:

• Używaj jedynie łagodnych i rozpuszczalnych w wodzie środków czyszczących dla gospodarstwa domowego, które w swojej informacji o produkcie wyraźnie przeznaczone są do mebli kuchennych.

• Niedozwolone jest stosowanie substancji zawierających rozpuszczalniki i alkohol.

• Prosimy w żadnym wypadku nie używać preparatów do czyszczenia szyb, ponieważ zawierają one substancje rozpuszczalnikowe.

• Prosimy nigdy nie używać ostrych substancji chemicznych ani szorujących środków czyszczących lub rozpuszczalników. Także proszek do szorowania, wełna stalowa lub gąbka do szorowania garnków niszczą powierzchnię tak silnie, że przywrócenie jej do stanu pierwotnego nie będzie już możliwe.

• Używaj miękkiej szmatki nie pozostawiającej włókien, skóry lub gąbki. Nie używaj szmatek z mikrofibry lub ścieraków zanieczyszczeń. Często zawierają one drobne cząsteczki ścierne, które powodują zarysowanie powierzchni.

• Usuwaj zabrudzenia zawsze tak szybko, jak tylko możliwe. Świeże plamy dają się zazwyczaj łatwiej i najczęściej całkowicie usunąć. Nigdy nie używaj do czyszczenia pary wodnej pod ciśnieniem ani węża z bieżącą wodą!

• Po czyszczeniu wytrzyj wszystkie powierzchnie dokładnie do sucha.

• Zapobiegaj nawilżaniu powierzchni przez używanie zbyt wilgotnych szmatek lub uchodzących oparów podczas gotowania, jak i po gotowaniu.

• Utrzymuj wszystkie powierzchnie w stanie suchym. Stojąca woda i inne ciecze mogą spowodować trwałe uszkodzenie frontów

• W zależności od wersji wykonania uwzględnij indywidualne zasady pielęgnacji.

 

 

Zasady pielęgnacji frontów lakierowanych

Fronty lakierowane odznaczają się doskonałymi właściwościami powierzchni, ponieważ z przodu nie występują fugi spoiny. Warstwę wierzchnią stanowi lakier poliuretanowy nadający wymaganą odporność powłoki lakierowanej. Do ochrony frontów przed uszkodzeniem zarówno w czasie produkcji, jak i transportu, są one pokryte folią ochronną. Te folie ochronne usuń dopiero po zakończeniu czynności montażowych. Po usunięciu folii ochronnej może jeszcze przez pewien czas występować „zapach lakieru”, który w miarę upływu czasu będzie tracił na intensywności. W utwardzonym stanie powierzchnia wykazuje odpowiednią odporność. Zależnie od warunków klimatycznych w pomieszczeniu, ostateczne utwardzenie po ściągnięciu folii ochronnej może trwać kilka dni. Pomimo tego powierzchnia lakierowana wymaga ostrożnego traktowania podczas późniejszego użytkowania. Należy unikać narażania frontów na uderzenia mechaniczne sztućcami, garnkami, innymi przedmiotami, które mogą trwale uszkodzić powłokę lakierniczą. Fronty lakierowane odznaczają się łatwością utrzymywania w czystości, ponieważ powierzchnia jest zamknięta i zanieczyszczenia - w przeciwieństwie do innych powierzchni - usuwane są z niskim nakładem siły oraz bez użycia środków chemicznych. Prosimy w żadnym wypadku nie używać preparatów do czyszczenia szyb, ponieważ zawierają one substancje rozpuszczalnikowe. Bezwzględnie zwracaj uwagę, żeby stosowane szmatki, gąbki i inne materiały czyszczące były czyste. Ewentualnie występujące w nich zanieczyszczenia mineralne, jak ziarna piasku lub pyłu, mogą spowodować zarysowanie powierzchni. Tego typu ślady użytkowania nie są objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Stosowane środki do czyszczenia - w miarę możliwości szmatki bawełniane (nie szmatki z mikrofibry) - muszą zostać uprzednio gruntownie wymyte i wypłukane. Jeśli przy czyszczeniu ma być usunięty pyl mineralny lub nawet metaliczny, to należy ciągle wypłukiwać szmatkę do czyszczenia, aby cząsteczki pyłu nie pozostawiły śladów na powierzchni. Podczas czyszczenia i użytkowania frontów lakierowanych mogą wystąpić małe ślady użytkowania, które w zależności od koloru i kąta padania światła stają się mniej lub bardziej widoczne. Nie zmniejszają wartości użytkowej mebli, bowiem jak przy wszystkich powierzchniach na samochodach, szkle lub innych powierzchniach mebli, długofalowo nie da się ich uniknąć. Tego typu ślady użytkowania nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

W przypadku frontów EASY oraz RETRO EASY ze zintegrowaną, wyfrezowaną listwą uchwytu, należy zwrócić uwagę przy otwieraniu i zamykaniu drzwi, że paznokcie, pierścionki itp. mogą pozostawić ślady na wrażliwych powierzchniach. Wysokiej jakości powłoka lakierowana w strefie uchwytu nie pozostanie bez mniejszych zadrapań. Są skutkiem wyboru frontu podyktowanego gustem i dlatego ze względów konstrukcyjnych nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Dodatkowo przy otwieraniu/zamykaniu frontów EASY i RETRO EASY niedopuszczalne jest chwytanie frontu jedynie za płetwę uchwytu. Może to spowodować wynikające z konstrukcji frontu pęknięcie. Ściekające ciecze, kondensująca wilgoć, pozostałości wilgoci po czyszczeniu mogą gromadzić się w wyfrezowanych listwach uchwytów. Wszelka wilgoć musi zostać niezwłocznie usunięta. W przeciwnym razie mogą powstać spęcznienia. Szkody tego typu nie mogą być uznawane jako podstawy do reklamacji.

 

 

Zasady pielęgnacji frontów fornirowanych

Fronty fornirowane odznaczają się starannie dobranymi fornirami, które zostały pokryte lakierem, stanowiącym dodatkowa ochronę i warstwę wyrównującą. Różnice w kolorze i strukturze drewna nie mogą i nie powinny być całkowicie wyrównywane. Zróżnicowanie naturalnych materiałów drewnianych wyraża się w takich cechach, jak przebieg forniru, sękatość i różnice kolorystyczne. Także różne oświetlenie może prowadzić do widocznych różnic kolorystycznych. Zróżnicowany wpływ światła i słońca może z czasem prowadzić do rzeczywistych zmian kolorystycznych. Nie można w związku z tym wykluczyć różnic we wzorach i kolorach dostępnych w naszym sklepie próbek fornirów. Późniejsze uzupełnianie zakupów frontów fornirowanych są więc możliwe tylko w przybliżeniu, jeśli chodzi o jednorodność koloru i struktury. Fronty z forniru naturalnego są przeznaczone do stosowania w temperaturach pokojowych od 15 do 25 stopni Celsjusza i przy wilgotności względnej wynoszącej od 45% do 55%. Bardzo suchy klimat w pomieszczeniu może prowadzić do powstawania pęknięć, silnie wilgotny klimat do pęcznienia. Lakierowanie frontów fornirowanych umożliwia łatwą pielęgnację przy użyciu zwykłych, łagodnych środków czyszczących. Z powodu naturalnej porowatości frontu nigdy nie wolno doprowadzać do wysychania plam. Plamy mogą być usuwane letnim roztworem mydła i miękką, gładką ściereczką bawełnianą lub skórzaną. Następnie miejsce należy zmyć czystą letnią wodą i wytrzeć do sucha. Nie używać ściereczek z mikrofibry lub ścieraków zanieczyszczeń. Często zawierają one drobne cząsteczki ścierne, które powodują zarysowanie powierzchni.

 

Wskazówki dotyczące pary wodnej i wysokiej temperatury

Zapewnij przy gotowaniu wystarczające przewietrzanie oraz, aby powstająca para wodna nie kondensowała na częściach mebli. Zawsze używaj okapu wyciągowego na odpowiednim stopniu mocy! Unikaj przelewania się wody. Otwieraj zmywarkę dopiero po upływie odpowiedniego czasu od zakończenia programu tak, aby para wodna mogła ulec kondensacji w urządzeniu. Nie używaj ekspresu do kawy, czajnika elektrycznego lub tostera pod szafkami wiszącymi. Długofalowo uchodząca para wodna oraz wysoka temperatura mogą uszkodzić fronty. Sprawdź od czasu do czasu temperaturę powierzchni przy krawędzi drzwi piekarnika. Dopóki krawędź można jeszcze dotknąć czubkiem palca, nagrzewanie pozostaje w normie. Jeśli nie - zwróć się do serwisu producenta urządzenia o sprawdzenie szczelności drzwi piekarnika. Drzwi piekarnika lub zmywarki nie wolno pozostawić skośnie uchylonych w celu przewietrzenia, ponieważ wypływające ciepłe i wilgotne powietrze może spowodować szkody termiczne i spęcznienia na sąsiadujących częściach mebli i frontach. Przestrzegaj także szczególnych wskazówek wydanych przez producenta urządzeń elektrycznych i zamontowanego sprzętu!

do góry
© Copyright 2017-2021 NJUFRONT.PL    ·    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE;   ·    Sklep internetowy Shoper.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl